Prof. dr. Kees Punt,
medisch oncoloog en voorzitter AMC Oncologisch Centrum

“Het AMC Oncologisch Centrum is samen met regionale ziekenhuizen bezig om optimale zorg op die locatie te realiseren waar expertise en service gewaarborgd zijn en waar zowel regionale als landelijke kankerzorg wordt verbeterd door samenwerking binnen een oncologienetwerk.”

Lees verder…


Netwerk Nieuws


Nieuwsbrief december 2017

Interactieve netwerkbijeenkomst Regionale Oncologienetwerken “Het komt goed” Binnen de historische muren van het Gemeenlandshuis in Amsterdam vond op 30 november de derde AMC/VUmc bijeenkomst plaats inzake netwerkvorming binnen de oncologie. Onder leiding van journalist en presentator Klaas Drupsteen gingen zowel patiënt als zorgprofessional intensief met elkaar in gesprek. Het AMC en VUmc trekken, gezien de geplande fusie tussen de twee academische ziekenhuizen, samen op als kartrekker van het oncologienetwerk Noord Holland/ Flevoland. Vanuit beide ziekenhuizen waren in totaal drie patiënten uitgenodigd om hun verhaal te delen. Willem Brethouwer

december 18th, 2017|

Wie gaat dat betalen? Tijdens de landelijke Meet & Greet op 17 november jl. in Zeist presenteerden Petra van der Raad en Jenneke Boerman (LUMC) de voorlopige uitkomsten van een inventarisatie in het kader van twee gelieerde landelijke NFU-projecten: Oncologienetwerken en regelgeving (LUMC), - en financiering (UMCG). Van der Raad en Boerman verzochten de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) om een reactie te geven op twee mogelijke manieren van netwerkvorming: formele verwijzing (heen- en weer) en onderlinge dienstverlening. De NZa lichtte toe in hoeverre deze netwerkvormen passen in de

november 27th, 2017|

Nieuwsbrief november 2017

Stijn van Roessel  is arts-onderzoeker en sinds een aantal maanden verbonden aan het project Regionale Oncologienetwerken. “Ik werk aan het opbouwen en ondersteunen van het regionaal expertpanel voor pancreascarcinoom, alsmede de implementatie van digitale informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen in de regio. Dit laatste doen we door de ziekenhuisbrede aanleg van XDS, maar ook door meer kleinschalige projecten in samenwerking met het GIOCA.” Stijn licht toe: “Regionale samenwerking tussen ziekenhuizen wordt steeds crucialer, bij uitstek in de oncologie. Momenteel nemen de administratieve en bureaucratische taken dusdanig veel tijd in beslag,

november 27th, 2017|
Meer Berichten Laden

Wij werken samen met: