AMC Oncologisch Centrum en alliantie-partner VUmc Cancer Center Amsterdam slaan de handen ineen en presenteren tijdens de kick-off het Amsterdamse deel van het Citrienfondsproject ‘naar regionale oncologienetwerken’. Ziekenhuizen in de regio Noord-Holland / Flevoland zijn uitgenodigd alsmede diverse partners, zoals IKNL, NFU en patiëntenorganisatie Living With Hope Foundation. Dagvoorzitter Aiko de Raaf (hoofd tumorteams IKNL) legt de lat hoog. “Het gaat in de oncologie niet om het eigen belang. We moeten boven dat belang uitstijgen en optimaal leren van elkaar. Alleen dán vorm je een goed netwerk.”

Privacyvraagstuk

Prof. dr. Kees Punt, oncoloog en voorzitter AMC Oncologisch Centrum licht toe: “We hebben elkaar als partnerziekenhuizen nodig om de patiënt op de beste plaats de beste zorg te laten krijgen. Veelal kunnen patiënten die eerder als uitbehandeld bestempeld werden alsnog in aanmerking komen voor behandeling, mits zij werden voorgelegd aan een expertpanel. Het privacyvraagstuk dat hierbij altijd opdoemt lijkt me overgewaardeerd, de patiënt is gebaat bij genezing. Sterker nog, het zijn de gezonde bureaucraten die moeite hebben met privacy, niet de patiënt.”

Eerste successen

VUmc Cancer Center Amsterdam richt zich in deze projectfase op colorectale levermetastasen. Bij succesvolle integratie zullen de projecten als basis worden gebruikt voor andere vormen van kanker en andere regio’s. Babs Zonderhuis, oncologisch chirurg in het VUmc en tevens projectleider binnen Citrien deelt haar ervaringen. “Het expertpanel colorectale levermetastasen is in 2015 door ons opgezet. Het expertpanel wordt gebruikt om patiënten in het verwijsgebied van het VUmc te toetsen vóór verwijzing plaatsvindt. Binnen het expertpanel beoordelen twee chirurgen en een radioloog elke casus die binnenkomt, waarna de aanvrager een samengevat advies krijgt. De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar het is wel zaak dat we hier gezamenlijk gaan optreden om landelijke thema’s aan te pakken. Het is hoog nodig om overeenstemming te krijgen omtrent privacywetgeving en behandelnormen. We moeten echt af van die cd-rommetjes.”

We moeten echt af van die cd-rommetjes”

Investeer in beelduitwisseling

Om oncologische netwerken te kunnen faciliteren en betaalbaar te houden moet geïnvesteerd worden in beelduitwisseling en online mogelijkheden tussen zowel topreferente ziekenhuizen als basisziekenhuizen. Daar is men het over eens.
“Wil je gegevens uitwisselen, dan móet je in netwerkvormen denken”, onderstreept ook Frida van den Maagdenberg, lid van de Raad van Bestuur AMC. “De enige langetermijnoplossing voor veilige en efficiënte uitwisseling van informatie is middels internationale standaarden zoals het cross-enterprise-document-sharing (XDS).” Stichting Elektronisch Zorgdossier Amsterdam heeft als doel in 2017 volledig over te gaan op deze nieuwe standaard.

Lees hetzelfde boek

Toch is niet iedereen onverminderd enthousiast over de voortgang van de netwerken tot nu toe. Chirurg Klaas in ’t Hof van het Flevoziekenhuis stuit regelmatig op praktische ongemakken zoals het geen toegang kunnen krijgen tot de juiste informatie op de juiste plek. “Het belang van een oncologisch netwerk voor de verwijzer is groot, maar we moeten wel allebei hetzelfde boek gaan lezen. Niet alleen gemakkelijk informatie delen, maar ook zaken als het simpel en efficiënt dossiers kunnen terugkoppelen. “Je mist het leermoment als je als perifere chirurg verwijst naar een academisch centrum en vervolgens niets meer verneemt. Als we dít met elkaar kunnen oplossen, dan maken we een grote stap voorwaarts.”

Living With Hope Foundation

Het belang van een oncologisch netwerk voor de patiënt onderschrijft Leo Kwakkenbos, voorzitter van Living With Hope Foundation. Dit patiëntenplatform zet zich in voor patiënten en naasten met alvleesklierkanker. Uit ervaring weet Leo dat je als patiënt recht hebt op de best mogelijke behandeling. Hij gaat zelfs nog een stap verder. “Maak de patiënt partner in de besluitvorming en zorg dat hij ook onderdeel wordt van het netwerk. Oncologische netwerken verhogen de kansen op betere zorg voor patiënten. Wat ons betreft een win-win situatie voor iedereen.”

Meer informatie kunt u vinden op www.livingwithhope.nl