Walter de Haan, projectmanager beeldenuitwisseling AMC & VUmc

Wat is uw motivatie voor het slagen van het project?

“Mijn motivatie is tweeledig: enerzijds is het een interessante wereld van vastleggen en uitwisselen van medische gegevens. Het is breed en omhelst de gehele zorg en er is altijd iets nieuws te leren. Anderzijds ligt er nog een onontgonnen terrein. Veel uitwisseling van medische gegevens vindt nog handmatig plaats met cd/dvd en brieven via de post en soms zelfs via de fax. Terwijl veel patiënten en zorgverleners in het dagelijks leven wel Whatsapp, Facetime en slimme apps gebruiken. Oftewel: de behoefte is er, maar nieuwe en bestaande oplossingen worden nog niet of onvoldoende aangeboden aan de zorgverleners.”

Wanneer is voor u het project geslaagd?

“Als patiëntgegevens -zonder hier als patiënt zelf veel van te merken- eenvoudig gedeeld worden, zodat ze niet onnodig extra onderzoeken moeten ondergaan, onnodig dezelfde vragen moeten beantwoorden en onnodig lang op een verwijzing/overdracht hoeven te wachten. Vanzelfsprekend staat daarbij privacy en informatiebeveiliging hoog in het vaandel.”

Waarom bent u zelf in de zorg gaan werken?

“Eerlijk gezegd ben ik er een beetje ingerold toen ik werd gedetacheerd bij de ICT afdeling van het AMC. Toen ik gevraagd werd om in dienst te komen, heb ik niet getwijfeld: interessante materie, interessante werkomgeving (academisch en patiëntenzorg) en dicht bij huis zodat privé en werk goed te combineren zijn. Sinds een jaar of vijf heb ik mij indirect en direct bezig gehouden met het onderwerp ‘transmurale zorg’; uitwisseling van patiëntgegevens tussen eerstelijns, tweede- en derdelijns, VVT instellingen (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) en de ambulance diensten. Nu de meeste zorginstellingen hun dossiers digitaal hebben, gaan de komende periode veel ontwikkelingen ontstaan in het elektronisch uitwisselen van gegevens. Hierin valt een hoop te winnen, zowel voor de patiënt, zorginstelling (kwaliteit en efficiency) en zorgverzekeraar (kosten).”

Tot slot, hoe ziet u de zorg over tien jaar?

“Over tien jaar werken (bijna) alle zorgverleners gezamenlijk aan één (virtueel) dossier van de patiënt, die in eigendom is van die patiënt. Hij/ zij voert zelf de regie over het dossier, vult gegevens aan zoals metingen en thuismedicatie. Onder regievoeren verstaan we: bepalen wie welke informatie ter beschikking wordt gesteld. Laaggeletterden worden daarbij ondersteund met standaard profielen en/of medewerking van mantelzorg.”


Walter de Haan

Leeftijd:
40 jaar

Woont in:
Weesp

Samen met:
Getrouwd met Helen. Samen hebben wij vier kinderen (11, 9, 8 en 7 jaar). Helen heeft sinds april 2016 twee hersentumoren, waardoor ik als partner van een patiënt de oncologische zorg van dichtbij meemaak.