Ook landelijk steeds meer aandacht voor regionale netwerkvorming!

De ontwikkeling van regionale oncologienetwerken wordt volop vanuit de regio’s in Nederland uitgebouwd. Om optimaal van elkaar te kunnen leren, werden op 8 maart jl. in Utrecht ervaringen uitgewisseld.

Het programma Registratie aan de Bron werd door programmamaker Joyce Simons toegelicht: “Met dit programma willen we maximale kennis opbouwen. Onze doelstelling is om ervoor te zorgen dat we in 2020 patiënteninformatie in de meeste gevallen maar één keer vast hoeven te leggen, zodat deze informatie niet herhaaldelijk in de kliniek hoeft te worden ingevoerd. Vanuit dit programma gaan we de UMC’s en de regio’s helpen om dit doel te realiseren.”

Speerpunt in een van de middagsessies was de rol van het MDO, nu en in de toekomst. Verschillende opties werden besproken, waaronder de verschillen tussen een lokaal of regionaal MDO en een online expertpanel. Een van de aanwezigen was professor Cees Dejong (Maastricht UMC). Hij gaat in zijn visie al een stap verder en stelt zich een virtuele poli voor met een ‘docter at a distance’. Middels een virtueel spreekuur kan een super-expert volgens Dejong veel meer patiënten zien dan nu mogelijk is. “Voordat ik met pensioen ga wil ik dat iedere patiënt in een regionaal MDO met een tumor-specifiek expertcentrum wordt besproken. En daarbij moeten we niet bang voor elkaar zijn, maar laten we die uitdaging aangaan.”

Projectleider Sjors Klompmaker (AMC) gaf aan dat juist een regionaal expertpanel per tumortype essentieel is voor toekomstbestendige zorg voor patiënten met kanker. Expertpanels zijn complementair aan een klassiek MDO, maar kunnen in veel gevallen efficiënter werken. Met name voor gevallen waarover in de richtlijnen nu nog twijfel bestaat, kan een expertpanel uitkomst bieden. Klompmaker wees nogmaals op het belang van verwijzingen via de huidige expertpanels, zoals voor pancreascarcinoom. “Expertpanels dragen bij aan het leveren van de best mogelijke zorg voor iedereen, dichtbij als het kan, ver weg als het moet.”

Wilt u meer weten over het project Registratie aan de Bron, kijk op www.registratieaandebron.nl

Meer weten over het expertpanel, stuur een e-mail aan citrien-oncologie@amc.nl

Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw. Op maandag 12 juni 2017 staat de volgende bijeenkomst gepland.