Oncoguide is de eerste stap die IKNL zet in het innovatieprogramma OncolinQ. Daarin wordt gewerkt aan slimme informatietechnologie voor adequate besluitvorming binnen de oncologie. Op dit moment werken het AMC, AvL, OLVG en NWZ Alkmaar samen in een pilot om de inzet van Oncoguide te optimaliseren. “Vanuit het AMC Oncologisch Centrum wordt Oncoguide in het kader van het project Regionale Oncologienetwerken geïmplementeerd in de regio. Er is in ieder centrum een ander toepassingsgebied gekozen in samenspraak met de centra. De een wil Oncoguide gebruiken voor triage, terwijl een ander centrum beter wil documenteren wanneer en hoe er van bestaande richtlijnen wordt afgeweken”, aldus klinisch epidemioloog Martijn van Oijen (AMC).

OncoGuide is toegankelijk via een website en een speciale tablet applicatie. De app is verkrijgbaar in de Apple App Store en Google Play. Na registratie is het gebruik gratis. Wilt u meer achtergrondinformatie over de werking?

Bekijk hier de demo

Deze specialisten werken met Oncoguide

 

Kijk voor meer informatie op
www.iknl.nl/oncologische-zorg/oncoguide