Stijn van Roessel  is arts-onderzoeker en sinds een aantal maanden verbonden aan het project Regionale Oncologienetwerken. “Ik werk aan het opbouwen en ondersteunen van het regionaal expertpanel voor pancreascarcinoom, alsmede de implementatie van digitale informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen in de regio. Dit laatste doen we door de ziekenhuisbrede aanleg van XDS, maar ook door meer kleinschalige projecten in samenwerking met het GIOCA.”

Stijn licht toe: “Regionale samenwerking tussen ziekenhuizen wordt steeds crucialer, bij uitstek in de oncologie. Momenteel nemen de administratieve en bureaucratische taken dusdanig veel tijd in beslag, dat dit ten koste gaat van de effectieve zorg die je als arts kunt leveren aan de patiënt. Samenwerking tussen ziekenhuizen moet daarom efficiënter, veiliger en gebruiksvriendelijker worden. Het project Regionale Oncologienetwerken is mijns inziens geslaagd wanneer er een functionele verbinding ligt tussen de ziekenhuizen in onze regio, waarbij digitale gegevensuitwisseling (zoals CD-loze verwijzingen) mogelijk is.”

Over de persoonlijke keuze van Stijn om in de zorg te gaan werken vertelt hij: “De multidisciplinaire samenwerking tussen experts binnen een ziekenhuis heeft mij altijd gefascineerd. Het project Regionale Oncologienetwerken biedt de uitdaging om deze samenwerking te stroomlijnen en daarnaast de informatie-uitwisseling hierbinnen efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken, dat enthousiasmeert mij enorm.

Mijn ideaalbeeld van de medische sector is een wereld waarin ieder individu een gestandaardiseerd medisch dossier heeft (bij voorkeur ‘in de cloud’), daar zelf eigenaar van is en op ieder moment toegang tot dit dossier kan verlenen aan een zorginstelling of zorgverlener naar keuze. Op die manier kan zorg naadloos op elkaar worden aangesloten, wordt multidisciplinair en interhospitaal samenwerken gefaciliteerd en heeft de patiënt (indien wenselijk) zelf de regie.”

Naam: Stijn van Roessel
Leeftijd: 25
Geboren in: Deventer
Woont in: Samen met Emma in Rotterdam

Vragen over het expertpanel? Stijn is bereikbaar via s.vanroessel@amc.uva.nl