Het landelijk Expertpanel Pancreascarcinoom is een initiatief van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) ter bevordering van de behandeling van lokaal gevorderd pancreascarcinoom. Het multidisciplinaire panel bestaat uit meerdere specialisten waaronder chirurgen, oncologen en radiologen met bewezen expertise op dit gebied. Advies van het Expertpanel kan worden ingewonnen door een ziekenhuis dat niet gespecialiseerd is in de behandeling van pancreaskanker of wanneer er in een gespecialiseerd ziekenhuis specifieke vragen zijn over het behandeltraject.

De verwijzer upload in een beveiligde web-omgeving de radiologische beelden (CT- en/ of MRI-scans) en een verwijsbrief van de patiënt. Vervolgens wordt er binnen enkele dagen een onafhankelijk advies uitgebracht over de resectabiliteit en/ of mogelijke klinische studies waarvoor de patiënt in aanmerking zou komen.

Het AMC Oncologisch Centrum start in januari 2017 met een pilotproject in samenwerking met een select aantal ziekenhuizen dat niet gespecialiseerd is in de behandeling van pancreaskanker. Gedurende 10 maanden zal elke patiënt zonder metastasen op afstand ofwel worden doorverwezen naar het AMC, ofwel op afstand worden voorgelegd aan het Expertpanel. Indien de pilot succesvol verloopt zullen ook voor andere tumorsoorten Expertpanels worden opgericht.

 Schematische weergave van de functie van het Expertpanel binnen het pilotproject.


Schematische weergave van de functie van het Expertpanel binnen het pilotproject.

 

flowchart-4


 
Schematische weergave van de werking van het Landelijk Expertpanel Pancreascarcinoom.

Wij werken samen met: