Het AMC Oncologisch Centrum is een overkoepelend orgaan dat ondersteunt, faceliteert en adviseert, zonder zelf regels op te stellen maar zich conformeert aan landelijke en regionale afspraken. Het is onze taak om met ziekenhuizen uit de regio goede afspraken te maken over waar en op welk moment een patiënt het best behandeld kan worden. En dat is een, door de academische visie van innovatief onderzoek, dynamische ontwikkeling. Immers, wat vandaag topreferente zorg is, kan over een paar jaar basiszorg zijn. Wat nu basiszorg is, kan door nieuwe ontwikkelingen over een jaar ineens weer topreferente zorg zijn.

De oncologische zorg van vandaag vraagt om een toenemende differentiatie en superspecialisatie hetgeen in een groot netwerk bereikt kan worden. In het AMC Oncologisch Centrum verdiepen we daarom onze kennis waardoor we meerwaarde creëren en onze expertise beschikbaar stellen voor de gehele regio. Dat doen we niet alleen op het gebied van patiëntenzorg, maar ook op het gebied van onderzoek . Tegelijkertijd hebben we als academisch centrum onze regionale partners hard nodig voor optimale zorg en onderzoek. Nu, en in de toekomst.

Het AMC Oncologisch Centrum omvat de volgende specialismen: chirurgie, gynaecologie, hematologie, MDL-geneeskunde, oncologie, radiologie en radiotherapie. Hieronder treft u de bestuursleden en de projectteam-leden die zich bezig houden met het Regionaal Oncologienetwerk:

Bestuur AMC Oncologisch Centrum

Prof. dr. Kees Punt, oncoloog & voorzitter AMC Oncologisch Centrum

Prof. dr. Olivier Busch, chirurg

Prof. dr. Paul Fockens, MDL-arts

Susanne Heijmenberg, hoofdverpleegkundige

Prof. dr. Gemma Kenter, gynaecoloog

Prof. dr. Marie José Kersten, hematoloog

Prof. dr. Coen Rasch, radiotherapeut

Prof. dr. Jaap Stoker, radioloog

Prof. dr. Jan Paul Medema, onderzoeker

AMC Teamleden Regionaal Oncologienetwerk

Sjors Klompmaker, projectleider

Marc Besselink, chirurg & Landelijk Stuurgroeplid NFU Oncologie

Walter de Haan, projectmanager beeldenuitwisseling AMC & VUmc

Martijn van Oijen, klinisch epidemioloog

Latifa Schilpzand-Yousif, beleidsmedewerker

 

 

 

Wij werken samen met: