Prof. dr. Kees Punt,
medisch oncoloog en voorzitter AMC Oncologisch Centrum

“Het AMC Oncologisch Centrum is samen met regionale ziekenhuizen bezig om optimale zorg op die locatie te realiseren waar expertise en service gewaarborgd zijn en waar zowel regionale als landelijke kankerzorg wordt verbeterd door samenwerking binnen een oncologienetwerk.”

Lees verder…


Netwerk Nieuws


Nieuwsbrief Mei 2017

Oncoguide is de eerste stap die IKNL zet in het innovatieprogramma OncolinQ. Daarin wordt gewerkt aan slimme informatietechnologie voor adequate besluitvorming binnen de oncologie. Op dit moment werken het AMC, AvL, OLVG en NWZ Alkmaar samen in een pilot om de inzet van Oncoguide te optimaliseren. "Vanuit het AMC Oncologisch Centrum wordt Oncoguide in het kader van het project Regionale Oncologienetwerken geïmplementeerd in de regio. Er is in ieder centrum een ander toepassingsgebied gekozen in samenspraak met de centra. De een wil Oncoguide gebruiken voor triage, terwijl een

mei 15th, 2017|

Nieuwsbrief Maart 2017

Ook landelijk steeds meer aandacht voor regionale netwerkvorming! De ontwikkeling van regionale oncologienetwerken wordt volop vanuit de regio’s in Nederland uitgebouwd. Om optimaal van elkaar te kunnen leren, werden op 8 maart jl. in Utrecht ervaringen uitgewisseld. Het programma Registratie aan de Bron werd door programmamaker Joyce Simons toegelicht: “Met dit programma willen we maximale kennis opbouwen. Onze doelstelling is om ervoor te zorgen dat we in 2020 patiënteninformatie in de meeste gevallen maar één keer vast hoeven te leggen, zodat deze informatie niet herhaaldelijk in de kliniek

maart 21st, 2017|

Nieuwsbrief Februari 2017

Een stap dichterbij een volwaardig oncologienetwerk! Het project Expertpanel is per 1 januari van start gegaan, wat betekent dat alle niet-reeds verwezen patiënten in deelnemende regioziekenhuizen alsnog worden voorgelegd aan het Expertpanel Pancreascarcinoom. Zo weten we zeker dat elke patiënt in de regio de best beschikbare zorg krijgt. Het hele jaar 2017 staat tevens in het teken van testdraaien met het uitwisselen van medische beelden en dossiers via XDS en het toepassen van Oncoguide in MDO’s in een aantal ziekenhuizen in de regio. Pilotpartners Voor het project XDS

januari 31st, 2017|
Load More Posts

Wij werken samen met: