Het AMC Oncologisch Centrum maakt deel uit van de regionale oncologienetwerken binnen het Citrienfonds, een initiatief van Minister Schippers van VWS en gesteund door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en ZonMW. Nadat regionale integratie van oncologische zorg voor alvleesklier-, galweg-, en dikkedarmkanker is bereikt, zullen de projecten als basis worden gebruikt opschaling naar andere vormen van kanker en andere regio’s. Op dit moment voeren wij drie deelprojecten uit om ons Regionaal Oncologienetwerk te versterken:

  1. XDS: Regionale uitwisseling van beelden en dossiers middels een zogenaamd “cross-enterprise-data-sharing” (XDS) systeem.
  2. Expertpanel: Het beschikbaar maken van expertise en specialistische kennis uit het AMC voor verwijzers in de regio, middels ondersteuning van lokale MDO’s middels een landelijk Expertpanel.
  3. Oncoguide: Beslisondersteuning middels (online) algoritmen gebaseerd op richtlijnen en actuele ontwikkelingen.

Wij werken samen met: