Wat kan het trialbureau van het AMC Oncologisch Centrum voor u betekenen?

AMC Oncologisch Centrum werkt continu aan verhoging van de kwaliteit en het uniform organiseren van onderzoek in de oncologie. Het trialbureau biedt in dit kader alle noodzakelijke ondersteuning bij klinisch wetenschappelijk onderzoek binnen de oncologische zorg. Dit geldt voor alle afdelingen binnen en buiten het AMC, volgens de meest recente richtlijnen en wetten voor het verzamelen van data van de hoogste kwaliteit. Daarnaast biedt samenwerking met het trialbureau onderzoekers de ruimte en structuur om een gezamenlijk kennisnetwerk te onderhouden voor zowel bestaande als nieuw op te starten studies.

Het trialbureau biedt ondersteuning bij alles wat nodig is om een studie binnen een afdeling te kunnen starten.

Zoals bij:

  • het aanvragen en/of verkrijgen van METC goedkeuring en van Raad van Bestuur;
  • afstemming met benodigde specialismen als apotheek, radiologie, lab, etc.;
  • financiering zoeken voor de studie;
  • het opzetten van de trial-logistiek binnen uw afdeling.

Het trialbureau biedt ondersteuning bij de logistieke organisatie op het moment dat een patiënt in aanmerking komt voor een studie. En helpt bij:

  • aanmelden/randomiseren van de patiënt in de studie;
  • organisatie rondom de beschikbaarheid van medicatie;
  • organisatie en planning van de studie gerelateerde handelingen;
  • datamanagement.

Het trialbureau kan tevens adviseren en meehelpen aan/bij de organisatie voor een studie waarbij ziekenhuizen samenwerken.

Neem contact op met het trialbureau van het AMC Oncologisch Centrum en stuur een e-mail naar:
amconcologischcentrum@amc.uva.nl