Snelle elektronische informatie-uitwisseling verhoogt de snelheid waarmee een patiënt gezien kan worden in een academisch centrum en voorkomt het zoekraken van privacygevoelige informatie.

Doel van dit project is het realiseren van elektronische uitwisseling van patiëntgegevens tussen het AMC, VUmc, de GIOCA en verwijzende ziekenhuizen uit de regio via digitale schakelpunten; een zogenaamd “cross-enterprise-data-sharing” (XDS) systeem. Uiteraard zal de uitwisseling van gegevens moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen wat betreft betrouwbaarheid, dataveiligheid, snelheid en functionaliteit. Voor dit project werken wij samen met onze partnerziekenhuizen binnen Stichting EZDA. De geplande einddatum voor dit project is december 2018.

2016-12-5_xds_schematisch3

 

 

 

 

Wij werken samen met: